Joignez l'atelier au :
05.59.37.75.88

Berina ezar daiteke :

  • kanpoan, aterbe edo veranda gisa baliatzeko.
  • bamean, arte murruaren orde, argia uzteko gisan.
  • teilatuan, berina teilatuan integratzen da. Honek ere, gela edo etxebama argitzen du.

Berinak ere neurri desberdinetakoak, eta artisanalki egiten dira.

2 teknika erabiltzen ditugu :

  • T -rekilako burdin fabrikazioa.
  • Hodiekilako fabrikazioa.

Berina, xinple edo doblean ezar daiteke, isolazio hobeagoa segurtatzeko.Gure entrepresak proiektu guziak aztertzen ditu, aholkuak ematen aterabide egokiena edo hoberenaren atzemateko.

Nos ouvrages

Cliquez ici pour découvrir nos réalisations.

Cliquez ici
Berinak